Liminganlahden Ystävät ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ihmisen ja luonnon välistä kestävää vuorovaikutusta sekä kaikin tavoin vaalia moninaisia luontoarvoja. Toiminnallaan yhdistys lisää Liminganlahden ja sen ympäristön vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta sekä edistää alueen luontomatkailua ja virkistyskäyttöä huomioon ottaen luonnonsuojelulliset näkökohdat.

Yhdistyksen jäseniä ovat Liminganlahdella jo toimivat ja toiminnasta kiinnostuneet tahot, kuten Limingan ja Lumijoen kunnat, Metsähallitus, Limingan Yrittäjät, Lakeuden Luonto, matkailuyrittäjiä, maanomistajia, lintuharrastajia, luontokuvaajia, metsästäjiä, kalastajia ja alueen asukkaita.

Metsähallitus avasi uuden upean Lintuluontokeskuksen Liminganlahdelle huhtikuussa 2012 ja näyttely on ollut erittäin suosittu. Liminganlahti.fi sivusto on yhdistyksemme ylläpitämä ja siellä on vieraillut vuosittain noin 30 000 henkeä. Liminganlahden luontokeskuksessa vierailee vuosittain noin 50 000 kävijää. Kävijätutkimuksen mukaan he saivat eniten tietoa kohteesta liminganlahti.fi - sivuston kautta.

Yhdistyksemme järjestää vuosittain myös useita tapahtumia alueella sekä ruokkii lintuja luontokeskuksen läheisyydessä. Lisäksi ylläpidämme Lamunkarin saarella live-kameraa, jonka avulla luontokeskuksen kävijöillä on mahdollisuus nähdä saaren lintujen elämää.

Liminganlahden lintukuvafestivaalit on järjestetty vuodesta 2007 lähtien. Tapahtuma on kasvanut vuosittain niin kävijämäärältään kuin toiminnaltaan. Vuosittain festivaaleissa kävi noin 2500 vierailijaa. Esiintyjinä tapahtumassa on luontokuvauksen huippuja sekä kotimaasta että ulkomailta. Tapahtuma on suosittu myös näytteilleasettajien keskuudessa ja tulee kasvattamaan tulevaisuudessa suosiotaan entisestään. Tapahtumaan pyritään saamaan esiintyjäksi vuosittain myös yksi lintukuvausta harrastava nuori.

Lintuvisa on koululaisille järjestettävä lintujen tunnistuskilpailu. Se järjestetään yhteistyössä Liminganlahden ja Tupoksen yhteinäiskoulujen opettajien kanssa. Kisaan voi tänä vuonna osallistua myös lukiolaiset. Ensimmäisen kerran Lintuvisa järjestettiin vuonna 2012 alueellisesti (Liminka, Lumijoki) ja siihen osallistujia oli kouluista noin 1500 oppilasta. Vuonna 2013 mukana oli koko Limingalahden alueen koulut (11 koulua) ja osallistujia oli noin 2700. Oppilaat harjoittelevat tunnistamista liminganlahti.fi –sivustolle ladatuilla kuvilla ja sieltä löytyy myös lajilista kilpailussa olevista linnuista. Koululaisille tarkoitettu Lintuvisa on tarkoitus laajentaa koko Suomen kattavaksi kilpailuksi. Lintuvisa on erinomaista nuorisotyötä ja sen toivotaan kannustavan nuoria tuntemaan Suomen linnustoa ja samalla kiinnostumaan luonnosta ja sen tarjoamista harrastusmahdollisuuksista.

Keväällä ennen jäiden lähtöä Liminganlahden Ystävät vievät kameran 6km päähän luontokeskuksesta Lamunkarin saarelle. Saari on rauhoitettu ja siellä pesii lukuisa joukko kahlaajia, lokkeja ja vesilintuja. Kamera lähettää live-kuvaa saarelta ja sen avulla luontokeskuksen kävijöillä on mahdollisuus nähdä huikeita luonnonesityksiä! Olemme seuranneet mm. merikotkan saalistavan kalalokkia ja ruokailevan saaliillaan. Kesällä saaren täyttävät lukuisat merihanhipoikueet. Kesän edetessä saapuvat pohjoisessa pesineet kahlaajat ja syksyllä muut muuttolinnut. Suosio kameralle on ollut taattu!

Talven tullessa Liminganlahden Ystävät kunnostavat luontokeskuksessa olevan pikkulintujen ruokinnan, jota jatkamme läpi talven. Ruokailemassa käy runsas joukko lintuja. Kevään koittaessa aloitamme ruokinnan lähipellolla hanhille ja joutsenille. Ohran houkuttelemina pellolla on parhaillaan satoja joutsenia ja hanhia, joita on ihmisten mukava katsella luontokeskukselta. Isot linnut innoittavat!

Tämä kaikki toiminta vaatii pieneltä yhdistykseltä ponnisteluja ja talkoohenkeä. Varainkeruu on tärkeä osa toimintaamme. Rahoitamme toimintaamme jäsenmaksuilla ja yhteistyökumppanuussopimuksilla yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Liminganlahden Ystävien toiminnan tarkoituksena on lisätä matkailutuloja alueelle, lisätä lasten, nuorten ja aikuisten kiinnostusta lintu- ja luontoharrastuksesta ja antaa positiivista näkyvyyttä yrityksille.

Lähde mukaan toimintaamme ja auta meitä pitämään Liminganlahti elinvoimaisena ja lennokkaana paikkana kaikille siitä kiinnostuneille tahoille! Yhteistyössä nostamme alueen siivilleen!

Liminganlahden Ystävät ry

Vuonna 2017 yhdistyksen hallituksessa toimivat:

Puheenjohtaja Eero Lumme
Varapuheenjohtaja Petri Lampila
Sihteeri Ulla Matturi
Rahastonhoitaja Heli Suurkuukka

Hallituksen jäsenet: Jussi Riikonen (varajäsen Pekka Majuri),  Eero Murtomäki (varajäsen Veijo Juusola), Petri Lampila (varajäsen Satu Lampila), Ulla Matturi (varajäsen Olli Help), Erkki Toppinen (varajäsen Heli Suurkuukka), Minna Tuomala (varajäsen Ville Suorsa)