Lintujen vuosikalenteri

Maaliskuu

Mustavarikset saapuvat, muuttavat pulmusparvet kerääntyvät peltojen pälvilaikuille ruokailemaan, ensimmäiset merihanhet ja joutsenet saapuvat.

Huhtikuu

Kuun loppupuolella tuhannet joutsenet, kurjet ja hanhet ruokailevat peltoaukeilla. Yli 15 000 metsähanhea levähtää Oulun seudulla. Parhaimmillaan alueella on laskettu lähes 1000 lyhytnokkahanhea. Liminganlahden erikoisuus mustapyrstökuiri saapuu. Lapinsirkkujen päämuutto huhti-toukokuun vaihteessa.

Toukokuu

Jokisuistot sulavat ja sorsalintujen muutto huipentuu. Erittäin uhanalaisen kiljuhanhen voi havaita ennen toukokuun puoliväliä. Vuosittain nähdään 4 suohaukkalajia. Kuun puoliväli on kahlaajien muuttoaikaa ja pohjoistuulella voi nähdä satoja mustavikloja ja jänkäsirriäisiä sekä tuhansia suokukkoja. Suokukkojen soidintanssit ovat käynnissä. Pesimättömät, nuoret joutsenet kerääntyvät Liminganlahdelle. Noin 200 merihanhiparia aloittaa pesinnän.

Kesäkuu

Ruokokerttusten säksätys valtaa ruovikot. Merihanhen poikaset kuoriutuvat ja nuoret joutsenet lähtevät sulkimaan. Viimeisimmät varpuslinnut, mm. viitakerttunen, saapuvat. Yölaulajien kuunteluaika. Naaraskuovit ja -mustaviklot lähtevät jo paluumuutolle. Koirassorsien muuttolennot kesäiltoina.

Heinäkuu

Satoja pesimättömiä, nuoria kurkia viettää kesäänsä alueella. Arktisten sirrien ja kahlaajien paluumuutto käynnissä. Nuoret ruskosuohaukat opettelevat saalistamaan. Sorsalintujen sulkasato päättyy.

Elokuu

Lähes 10 000 vesilintua kerääntyy rauhoitusalueelle lahden eteläosiin. Merihanhia on laskettu yli 1200 Virkkulan tornin edustalta. Merikotkat, muuttohaukat ja ruskosuohaukat saalistelevat aktiivisesti.

Syyskuu

Joutsenet ja metsähanhet palailevat pesimä- ja sulkimisalueiltaan. Kurkien syysmuutto on huipussaan kuun puolivälissä.

Loka-helmikuu

Lahdella ja lakeuden pelloilla tankkaa muuttomatkaa varten jopa tuhansia joutsenia ja metsähanhia. Niiden aamu- ja iltalentoa voi tarkkailla Virkkulan tornilta.Viimeiset muuttolinnut lähtevät etelään loka-marraskuussa.  Liminganlahti alkaa jäätyä marraskuussa.

Peltopyyt, teeret ja riekot kaivautuvat lumikieppeihin kovilla pakkasilla. Hyvinä myyrävuosina rantakoivikoissa voi nähdä hiiri- ja lapinpöllön sekä isolepinkäisen saalistamassa pikkujyrsijöitä.