Kosteikkokeskus

Liminganlahden luontokeskuksen yhteydessä toimii Suomen ainoa kosteikkokeskus. Kosteikkokeskuksen tehtävänä on lisätä tietoisuutta kosteikkojen merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle ja ihmiselle. Tavoitteena on myös parantaa tiedonkulkua asiantuntijoiden välillä, esimerkiksi kosteikkojen ylläpitoon ja hoitotoimiin liittyvistä parhaista käytännöistä. Keskus järjestää koulutusta ja seminaareja yhteistyössä kumppaneiden kanssa, koordinoi kosteikkopäivän tapahtumia Suomessa sekä ylläpitää materiaalipankkia kosteikkkoihin liittyvistä julkaisuista.

Suomen Ramsar-alueet ovat kosteikkojemme helmiä

Liminganlahti on kansainvälisesti merkittävä lintualue (IBA) ja yksi Suomen 49:stä Ramsar-kosteikkoalueesta. Ramsarin kosteikkojensuojelusopimus (1971) velvoittaa valtioita edistämään kosteikkojen ja vesilintujen suojelua perustamalla luonnonsuojelualueita vesiperäisille maille. Kosteikot ovat maailman uhanalaisin elinympäristö. Ramsarin sopimuksen on allekirjoittanut 160 valtiota. Ramsar-alueita on maapallolla 1960 kpl ja niiden yhteispinta-ala noin 190 miljoonaa hehtaaria (www.ramsar.org). Suomessa Ramsar-sopimuksen koordinoinnista vastaa Metsähallitus.